Det er en utbredt misoppfatning rundt arbeidsplassen til Aage (52): – Vi lager de største i landet