Vil la ferja gå av seg sjøl: – Bidrar til å øke sikkerheten og punktligheten