Kuttet alle fergeprisene med tilbakevirkende kraft

foto