Getek holder til i Malvik. Fosenkraft energi har en eierandel på 40 prosent i selskapet.

Fosenkraft er et energiselskap som er eid av Ørland kommune og Indre Fosen kommune, med henholdsvis 80 og 20 prosent eierandel.

Eierskapet i Gatek er en del av Fosenkrafts strategi for å styrke seg i solcelle-markedet.

Gaselle-bedrift

– Getek har sammen med Fosenkraft en langsiktig tilnærming til denne omstillingen, og styrker derfor sin tilstedeværelse i markedet, skriver selskapet i en pressemelding.

Fløttum har lang erfaring fra vind- og energibransjen, og har blant annet opprettet underselskapet Enercon Service Norway AS, som ble utnevnt som Gaselle-bedrift av Dagens Næringsliv i 2014.

Han kommer nå fra en stilling i konsulentselskapet Rambøll, hvor han ledet selskapets satsing på vindkraftbransjen.

Grunder i Getek, Morten Gaustad, går fra å være daglig leder til markeds- og produktansvarlig.

Om plasseringen av selskapet i Malvik, sier Fløttum:

– Dette ser jeg på som en av styrkene i selskapet som har et nedslagsfelt godt over distriktsgrensene. Getek er et nasjonalt og internasjonalt selskap som innehar en omfattende kompetanse, og er godt rigget for å levere løsninger for fornybar energiproduksjon, sier Fløttum i pressemeldingen.