Departementet sa ja til ekspropriasjon: Kommunen må i retten og departementet skal se på saken igjen