Femdoblet omsetningen i fjor. Går offensivt ut i år: – Har lagt budsjett på 100 millioner

foto