Har starta produksjon av rugeegg: – Nå har jeg blitt sånn ekte hønemor

foto