Verftet lager flytende vindmøller: – Du sleper den bare ut