Stor etterspørsel etter hus: – Flere ønsker å flytte nå. Noen er villige til å finne mer midlertidige løsninger

foto