Øker rutetilbudet: – Viktig for Forsvaret og lokalsamfunnet