Fraråder statsstøtte: – Om staten er villig til å betale 28,6 millioner kroner årlig er et politisk spørsmål

foto