Direktoratet advarte mot næringsetablering, kommunen ga tillatelse. Nå har en tredje aktør klaget

foto