Stanser nyetablering: – Uakseptabel risiko for spredning av smitte

foto