Vil redde rådyrkalvene i slåtten: – Du ser det tvert