Disse tiltakene skal sikre at det er grunnlag for videre reindrift på Fosen

foto