Anna (29) har vært alt fra renholder til hjelpepleier: – Nå håper jeg å kunne bruke kompetansen min

foto