– Når noen nye kommer til bygda må vi ha den sosiale infrastrukturen på plass