Torsdag publiserte Statistisk Sentralbyrå (SSB) ferske folketall for tredje kvartal.

Tredje kvartal er fra 1. juli til 30. september.

Til sammen var det 25.485 fosninger i slutten av tredje kvartal, sammenlignet med 25.494 i inngangen av kvartalet, noe som utgjør en nedgang på ni personer.

Tallene er alle som er folkeregistrert i kommunene.

Norge har med de ferske folketallene passert 5.470.000 innbyggere.

Osen

Folketallene fra SSB viser at Osen kommune fikk tre flere innbyggere i tredje kvartal. Ved inngangen hadde kommunen 896 innbyggere, mens den i utgangen av september hadde 899.

To personer ble født i kommunen, mens tre personer døde. Det gir et fødselsunderskudd på én person.

Totalt flyttet 12 personer til kommunen, mens åtte personer flyttet ut.

Indre Fosen

Indre Fosen kommune fikk verken flere eller færre innbyggere i løpet av tredje kvartal. Befolkningstallet har holdt seg på 9878 innbyggere.

22 personer ble født og 23 personer døde i kommunen, noe som gir et fødselsunderskudd på én person.

Totalt flyttet 129 personer til kommunen, mens 128 flyttet fra Indre Fosen.

Ørland

Ørland kommune hadde i løpet av tredje kvartal en befolkningsnedgang på 15 personer. I juli 2022 hadde kommunen 10.453 innbyggere, mens den i utgangen av september hadde 10.438.

32 personer ble født i Ørland, mens 30 personer døde. Det gir et fødselsoverskudd på to personer.

154 personer flyttet totalt til Ørland, og 171 flyttet fra kommunen.

Åfjord

Det bodde 4267 personer i Åfjord kommune i inngangen av tredje kvartal. I utgangen av kvartalet bodde det 4270 personer der.

12 personer ble født og 20 personer døde, noe som gir et fødselsunderskudd på åtte personer.

Totalt flyttet 80 personer inn i kommunen, mens 69 personer flyttet ut.