– Vi har bevilget 30 millioner kroner til prosjektet. Forutsetning er at vi får igjen alle pengene, og forhåpentligvis litt til