Bak Pete står et privat tilfluktsrom: – Jeg mener vi er i en veldig, veldig følsom situasjon

foto