Ber om at vedtak blir omgjort: «Ulempene i denne saken veier langt tyngre enn fordelene»