Merker dyrtida: – Folk har fått en større bevissthet når det gjelder å handle lokalt

foto