Her bygger bedriften ny molo og fyller ut: Søker om ytterligere utvidelse

foto