Er konkurs: – Har to ansatte som er lovlig oppsagt