Slik begrunner han fusjonen: – De andre bankene på Fosen har valgt en annen strategi

foto