Her vil de bygge satellittbase for «internettdekning over hele jorda ved bruk av lavtgående satellitter»