Ber om «særlig» prioritering for å styrke underbemannede avdelinger