Gullår for Åfjord Utvikling AS. Marginen har ikke vært høyere på tolv år.