Fagdirektør Olav Kasland i Forbrukerrådet sier til NRK at de tror at melk, yoghurt og ost kan bli dyrere, og at utvalget i meierihyllene kan bli dårligere.

Tidligere har Q-meieriene varslet at de umiddelbart må sette opp prisen på sine melkeprodukter.

– Men vi er redde for konkurransen, fordi hvis de ikke har mulighet til å konkurrere på pris, er det et problem, sier Kasland til kanalen.

Kommunikasjonsdirektør Ole Martin Buene i Tine mener imidlertid at tiden for ordningen med distribusjonsstøtte er forbi, og at Tine kan konkurrere bedre på pris og utvalg ved å få fjernet konkurrentenes fordel.

Q-meieriene og Rørosmeieriet har klaget på Landbruksdirektoratets vedtak. Direktoratet kan ikke kommentere kritikken fordi de er klageinstans for vedtaket de selv har fattet, skriver NRK.