Internasjonalt prøveprosjekt kan gi bedriften nytt bein å stå på

Geir Johan Grande i Grande Fiskerute AS. Foto: Ola Bjerkevoll