Folkebevegelse krever at 151 vindturbiner rives etter Fosen-dom

foto