Pilene har feil retning for Stjern Bygg AS, men marginen er fremdeles god