Sonja liker å se resultater av arbeidet: – Det er mannsdominert og det trives jeg med