– Nå er det dette som er den største trusselen mot næringa