Her er tallene som viser hvordan Flenstad Gård AS gjorde det i 2022

foto