Inntektene til Anna Mabel Sundland AS bare vokser, viser regnskapet