Dette er de største eiendomseierne i Trøndelag

Gjennom sitt personlig eide foretak Albert Collett eier Trygve Ebbing en av de aller største eiendommene i Trøndelag. Foto: Terje Svaan