Disse selskapene startet opp og disse gikk konkurs i november

foto