Dette er de viktigste 2023-tallene for Sjøparken Garten AS