Det er eier og fisker Odd Inge Viken i Roan som har søkt næringsfondet.

Brønnøysund

Viken har et tilbud fra en leverandør i Brønnøysund på en ny hydraulisk foldekran. Prisen er på 130.000 kroner. Et tillegg for optimal marinebehandling kommer seg på 18.500.

Anbefaler ja

Rådmannens innstiller på å gi støtte til kjøpet:

«Roan Formannskap som næringsfondsstyre bevilger Odd Inge Viken, 20 % eller inntil Kr. 39.962,- til innkjøp og montering av ny kran til M/S Kåpa.

Tilskuddet står ved lag i 12 måneder fra tilsagnsdato, men kan forlenges etter særskilt søknad.

Tilskuddet utbetales etter dokumentasjon fra revisor eller regnskapsfører og etter godkjenning fra rådmannen.

Tilsagnet forutsettes tilbakebetalt dersom virksomheten nedlegges, selges eller flyttes ut av kommunen innen 3 år fra tilsagnsdato.»

foto
Fisker Odd Inge Viken. Arkivbilde. Foto: jan Brødreskift