Brua kan bli nedgradert til «gangbru»: – Skal vi ha mulighet til å lykkes i næringslivet, må vi ha veier ut og inn