– Vi trenger hoder som tenker annerledes og klarer å se muligheter i utfordringene vi har

foto