Vant tilbake eiendom på odelsretten: – Vi var innom 28 advokater før vi fant Aksel