Erik (35) har 77 personer i arbeid: – Vi har en historisk høy ordrereserve