Vant anbudsrunden: Disse skal drifte hurtigbåtene

foto