Det er i overkant av 3 800 helt ledige i fylket, en nedgang på 7 prosent fra i fjor. Legger vi til de 1 200 personene som deltar i et arbeidsrettet tiltak, har vi en bruttoledighet på 3 prosent. Dette framkommer i ei pressemdling fra NAV.

Rissa høyest, Osen lavest

Osen sentrum. Foto: Terje Dybvik

Den laveste ledigheten i fylket finner vi i Osen, her er det kun 0,2 prosent av arbeidsstyrken som er uten arbeid. Osen er også den kommunene hvor ledigheten synker mest. Snillfjord ligger også svært lavt, med en ledighet på 0,6 prosent. I den andre enden av skalaen finner vi Rissa med 3,1 prosent, fulgt av Frøya med 3 prosent. Selv om Rissa er kommunen med høyest ledighet har ledighetsutviklingen i kommunen vært positiv med en kraftig nedgang fra i fjor. I Trondheim er det 2 400 helt ledige, noe som utgjør 2,3 prosent av arbeidsstyrken. Det er en nedgang fra fjoråret på 136 personer, tilsvarende fem prosent.

Ledigheten holder seg på samme nivå neste år

NAV Sør-Trøndelag forventer i sin arbeidsmarkedsprognose for 2017 at ledigheten neste år vil holde seg på nivå med årets. Det vil si et gjennomsnittlig ledighetsnivå på 2,6 prosent.

- Det er få signaler i trøndersk økonomi som tilsier en økning i ledigheten neste år. Situasjonen for ingeniør og ikt-fagene er stabil og det er gode tider i bygg og anleggsbransjen. Trøndersk næringsliv går godt og vi er i liten grad påvirket av nedgangen i oljesektoren, sier fylkesdirektør i NAV Sør-Trøndelag, Bente Wold Wigum i den utsendte meldinga.

Økende antall utlyste stillinger

Hittil i år er det lyst ut nesten 15 400 stillinger, en økning på 25 prosent fra i fjor. Etterspørselen etter arbeidskraft er betydelig større enn i fjor og det er bygg og anlegg med om lag 2 200 stilinger samt helse, pleie- og omsorg med ca 3 300 stillinger som står for brorparten av økningen. I tillegg er nesten 900 nye stillinger lyst ut innen industrien, en økning på 73 prosent.

Ledige nov. 2016KvinnerMennTotalti %
Fylket1 5562 2903 8462,3 %
Trondheim9461 4542 4002,3 %
Hemne2426502,4 %
Snillfjord:::0,6 %
Hitra2634602,4 %
Frøya2950793,0 %
Ørland1625411,5 %
Agdenes715222,5 %
Rissa34691033,1 %
Bjugn2724512,2 %
Åfjord1912311,8 %
Roan88163,1 %
Osen:::0,2 %
Oppdal2946752,1 %
Rennebu59141,1 %
Meldal1431452,3 %
Orkdal53751282,1 %
Røros1438521,7 %
Holtålen67131,3 %
Midtre Gauldal4337802,3 %
Melhus981092072,4 %
Skaun3649852,1 %
Klæbu3338712,2 %
Malvik741121862,6 %
Selbu1016261,2 %
Tydal::71,5 %