Har planene klare for videreforedling – vil bety flere nye arbeidsplasser

foto