Såret i fjellsida kan bli deponi for miljøavfall: – Plassen er ideell til formålet

foto