Unik produsent av hoppekreps får seks millioner

Produksjonsleder Anders W. Ranheim. Foto: Sigrun Overland