Unik produsent av hoppekreps får seks millioner

foto
Produksjonsleder Anders W. Ranheim. Foto: Sigrun Overland