For tredje år på rad er resultatet negativt for Hvitsand Entreprenør AS